Członkowie honorowi to osoby, które wniosły wybitny wkład w rozwój lub realizację celów ZP PRW. 

Edmund Kośnik

Był współorganizatorem Polskiej Rady Winiarstwa w 1991r. Przewodniczył jej od momentu powstania do roku 2015.  W sposób niezwykle aktywny kierował pracami organizacji, reprezentował branżę, działał na rzecz rozwoju kultury winiarskiej w Polsce.  Z branżą związany był przez niemal całe swoje życie zawodowe, później po przejściu na emeryturę społecznie angażował się w prace PRW.

 

Elżbieta Pawłowska

Jest związana z Radą od samego początku jej istnienia. W 1991r. była wśród członków założycieli inicjatorką powstania Organizacji, następnie działała aktywnie w ramach Prezydium, a w latach 1995 – 2016 z wielką aktywnością pełniła  funkcję Dyrektora Biura.

Aktualnie jako ekspert pozostaje aktywnie zaangażowana w prace Rady.

 

Anna Wojciechowska

Przez wiele lat aktywnie działała na rzecz branży i Polskiej Rady Winiarstwa. Sumienne pełniła funkcję Sekretarza Organizacji, brała czynny udział w obradach Prezydium kolejnych kadencji, z wielkim zaangażowaniem wspierała Biuro.

Aktualnie pełni funkcje eksperta ZP PRW, a jej bogate  doświadczenie zawodowe stanowi ogromny merytoryczny wkład w działanie Rady.


martini