Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
10.11.2017

Komentarz ZP PRW

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem ZP PRW odnośnie informacji o pracach Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju nad rozporządzeniem znoszącym obowiązek banderolowania dla małych importerów i producentów wina.

ZP PRW wielokrotne wskazywał na wysokie ryzyko rozwoju szarej strefy na skutek likwidacji banderol. Pewnym jest, że w wyniku rezygnacji z banderol, szara strefa rozwinęłaby się szczególnie 
w obszarze jednostek importujących wyroby w niewielkich ilościach. Zaskakująca zatem wydaje się decyzja Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, by obowiązek stosowania znaków akcyzy zlikwidować właśnie w tym najbardziej ryzykownym obszarze, a pozostawić w przypadku wiarygodnych, stabilnych i dużych przedsiębiorstw.

Sytuacja na rynku w wyniku zakomunikowanej decyzji okaże się niezwykle konsternująca. Część dostępnego na rynku wina opatrzona będzie znakami akcyzy, a część nie. Nietrudno przewidzieć patologiczne zjawiska, które staną się skutkiem takiego stanu rzeczy. 

ZP PRW w marcu br. wnioskował do Ministra Finansów o zmianę formy znaków akcyzy oraz 
o wprowadzenie uproszczeń, które ułatwią funkcjonowanie małym importerom. Departament Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów wyraził gotowość do podjęcia rozmów w tym temacie 
i zwrócił się do organizacji branżowych o przedstawienie postulatów uproszczeń. W opinii Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa jest to odpowiedzialne stanowisko, dające możliwość wypracowania rozwiązań bezpiecznych dla rynku i ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwom. Nasza organizacja zadeklarowała otwartość, chęć dyskusji i aktywnego udziału w tych pracach.

Wróć do aktualności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone