Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
07.07.2020

Miody pitne niesycone coraz bliżej GTS

Jest postęp w sprawie miodów pitnych niesyconych. Chodzi o procedurę, którą zainicjował w tym zakresie ZP PRW. Z satysfakcją informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostały opracowane przez naszą organizację wnioski  o zatwierdzenie zmiany w specyfikacjach staropolskich tradycyjnych miodów pitnych będących Gwarantowanymi Tradycyjnymi  Specjalnościami. Oznacza to, że jesteśmy o kolejny krok  bliżej uznania miodów pitnych niesyconych tradycyjnymi specjalnościami objętymi specyfikacją i modyfikacji aktualnie funkcjonujących wymagań.

GTS (Gwarantowana Tradycyjna Specjalność) to europejski znak jakości nadawany produktom, których skład i sposób produkcji odpowiada tradycyjnej praktyce lub które zostały wytworzone z tradycyjnie stosowanych surowców. Jest  to element europejskiego systemu oznaczeń, mający na celu promocję wyjątkowych produktów o wysokiej jakości, powiązanych z tradycją i środowiskiem, w którym powstają.

Od roku 2008 producenci miodów pitnych syconych mają możliwość wyróżniania swoich produktów znakiem GTS, a wytwarzający miody pitne niesycone są jej pozbawieni. Ten fakt był podstawą dla ZP PRW do postulowania o zmiany. Nasze wnioski przeszły skomplikowaną procedurę krajową, a następnie były analizowane przez Komisję Europejską. Aktualnie jesteśmy już na finiszu. Publikacja rozpoczyna okres trzech miesięcy, w którym pozostałe państwa członkowskie mają prawo zgłosić ewentualny sprzeciw.

Wróć do aktualności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone