Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
05.01.2022

Nowa ustawa winiarska już ogłoszona!

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 24 ogłoszona została ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich. To długo oczekiwany i ważny dla naszej branży akt prawny, który reguluje zasady wyrobu i znakowania fermentowanych napojów winiarskich, a także reguły prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobu i rozlewu oraz organizacji rynku wina.

Ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i potrzebom branży – wprowadza definicje nowych produktów i doprecyzowuje funkcjonujące już aktualnie pojęcia. Nowością jest dywersyfikacja segmentów „cydr” i „perry” – wyróżniono w nich, oprócz standardowych funkcjonujących już definicji,  kategorie: „cydr jakościowy”, „perry jakościowe” oraz „cydr lodowy”, „perry lodowe”. Ponadto wprowadzono  definicje (a tym samym możliwość wytwarzania)  cydrów aromatyzowanych i perry aromatyzowanych – to ważna dla krajowej branży winiarskiej zmiana. Za granicą popularność tego rodzaju wyrobów aromatyzowanych z roku na rok rośnie i już teraz stanowią one w Europie ok. 20 % segmentu cydru.

Nowością są znaczące ułatwienia dla małych producentów i, co bardzo ważne, dotyczą one nie tylko producentów wina, ale także jakościowych fermentowanych napojów winiarskich – win owocowych, cydrów, perry czy miodów pitnych. Zmiany będą impulsem do rozwoju produkcji z własnych upraw i surowców pozyskanych we własnych gospodarstwach. Liczymy, że przyczyni się to do wzrostu popularności  lokalnych, jakościowych trunków.

Problemem, który zgłaszała branża, a którego nie udało się rozwiązać,  jest brak harmonizacji ustawy z przepisami regulującymi pobór akcyzy (klasyfikacją fermentowanych napojów winiarskich w Nomenklaturze Scalonej). Producenci liczyli na to, że ustawa o wyrobach winiarskich zostanie napisana w taki sposób, by mogli oni mieć pewność, iż fermentowany napój winiarski wyprodukowany zgodnie z tą ustawą, będzie też uznany za napój fermentowany pod względem akcyzowym. Niestety nie udało się tego dokonać. Teraz zatem, branża potrzebuje zaangażowania Ministerstwa Finansów  w rozwiązanie tego problemu i uzgodnienia wytycznych zasad klasyfikacji.

ZP PRW uczestniczył w pracach nad projektem ustawy – na etapie konsultacji społecznych, a później w trakcie prac komisji w Sejmie i Senacie. Teraz, przed nami kolejny bardzo ważny rozdział – w najbliższym czasie powstaną projekty aktów wykonawczych, które nasza organizacja będzie opiniować.

Wróć do aktualności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone