Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
10.11.2016

Opinie o promocji alkoholu – wyniki badań

ZP PRW zlecił  Instytutowi IBRIS  przeprowadzenie badań społecznych na temat kwestii niezwykle istotnych dla branży winiarskiej. Zapytaliśmy o stosunek Polaków do reklamy alkoholu, sprzedaży wina przez Internet oraz reglamentacji miejsc sprzedaży. W czasie konferencji prasowej „Głos Polaków w sprawie wina” dn. 27 października, przekazaliśmy Państwu wyniki  tego badania, koncentrując się na głównych danych. Teraz udostępniamy szczegóły.

Cały raport do pobrania znajduje się w zakładce „Raporty i analizy”.

Zapraszamy do zapoznania się nimi, są  niezwykle ciekawe i w wielu aspektach zaskakujące. Respondenci ogólnie opowiedzieli się za możliwością reklamy i promocji alkoholi (przy zachowaniu odpowiednich warunków). Badane osoby najchętniej (aż 62 proc. pytanych) przychylały się do możliwości reklamy wyrobów winiarskich takich jak wino i miód pitny, w dalszej kolejności pojawiła się ich zgoda na promocję cydrów (60,6%), a na samym końcu dopiero piwa (55,8%). Na reklamę tego napoju zezwalaliby częściej mężczyźni niż kobiety oraz respondenci z najmłodszej grupy wiekowej. Co ciekawe, respondenci przychylają się więc częściej do możliwości reklamy alkoholi do tej pory ustawowo zabronionych (wina i napoje winiarskie, cydry), a dopiero w dalszej kolejności do możliwości promocji piwa, czyli napoju, którego reklama jest obecnie prawnie dozwolona pod pewnymi warunkami.

Na pytanie o to, czy prawo, pod pewnymi warunkami, powinno zezwalać na promocję w mediach kultury spożycia alkoholu oraz wiedzy o kulturze winiarskiej, w połączeniu z prezentacją konkretnych produktów respondenci odpowiedzieli w większości też twierdząco, przy czym kobiety okazały się bardziej optymistycznie nastawione do tego pomysłu niż mężczyźni. Dodatkowo grupy skrajne, zdecydowanych zwolenników i przeciwników, były tak samo liczne.

Okazało się, że Polacy są przeciwnikami  sprzedaży alkoholu przez internet. Wprowadzeniu takiego rozwiązania zdecydowanie przeciwna jest prawie co druga osoba.  Trzeba jednak zwrócić uwagę na wyższe poparcie dla tej metody sprzedaży alkoholu wśród osób poniżej 45 roku życia. Ta grupa wiekowa częściej przeprowadza transakcje za pośrednictwem Internetu niż starsi ankietowani. Ujawniony w badaniu sprzeciw jest powiązany z minimalnym doświadczeniem Polaków w zakupie alkoholu on-line. Wśród badanych jedynie 2,7% respondentów miało doświadczenie w tym zakresie.

W kwestii reglamentacji punktów sprzedaży alkoholu respondenci byli podzieleni, jednak większość z nich popiera przyznanie gminom uprawnień do ograniczania liczby punktów sprzedaży alkoholi. Odpowiedzi na to pytanie są mocno skorelowane z wiekiem ankietowanych, młodsi badani są częściej przeciwni takim regulacjom. Dodatkowo więcej niż czterech na dziesięciu pytanych zdecydowanie przychyla się do rozwiązania mającego na celu wprowadzenie obszarów objętych zakazem sprzedaży alkoholu. Z kolei w kwestii sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych przeważają głosy przeciwne ingerencji w aktualny stan rzeczy, łączny odsetek odpowiedzi negatywnych wyniósł aż 56,2 proc. Jedynie co czwarty badany uznał, że taki zakaz powinien zostać wprowadzony.

Wróć do aktualności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone