ZP Polska Rada Winiarstwa podsumowuje rok 2016

Nawiązanie relacji z Europejskim Stowarzyszeniem Cydrów i Win Owocowych (The European Cider & Fruit Wine Association - AICV) - międzynarodową organizacją aktywnie lobbującą  w instytucjach UE w sprawach ważnych dla branży winiarskiej, przeprowadzenie ogólnopolskich badań opinii społecznej dotyczących promocji i sprzedaży alkoholu, a także pozyskanie nowych Członków – to tylko niektóre z sukcesów ZP Polskiej Rady Winiarstwa w minionym już roku. 

- Początek roku 2016 był czasem, który poświęciliśmy na organizację prac naszego biura, w związku ze zmianą siedziby oraz zmianami organizacyjnymi – podsumowuje Jerzy Kwaśniewski, Prezes ZP PRW. – Kolejne kwartały natomiast były okresem wytężonej pracy w zakresie współpracy z organami administracyjnymi oraz w pracach legislacyjnych. Podjęliśmy się również promocji wiedzy o produktach winiarskich i działań na rzecz rozwoju kultury winiarskiej w Polsce.

Wznowiono przede wszystkim kontakty z właściwymi dla branży ministerstwami.  Zainicjowano prace nad przygotowaniem uwag do ustawy winiarskiej i związanych nią rozporządzeń. ZP PRW opracował i złożył wniosek o nadanie statusu „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność” dla miodów pitnych niesyconych. W wyniku konsultacji z Członkami ZP PRW został przygotowany wniosek o rozszerzenie pozycji Nomenklatury Scalonej CN 2206 o wyroby ujęte w  polskiej ustawie winiarskiej. Rozmowy na temat uporządkowania tej trudnej dla branży kwestii Zarząd Polskiej Rady Winiarstwa prowadził zarówno z administracją krajową, jak i z urzędnikami Komisji Europejskiej w Brukseli.

Po raz pierwszy w historii, Rada zleciła przeprowadzenie niezależnych ogólnopolskich badań opinii społecznej. Dotyczyły one promocji i sprzedaży alkoholu. Badania przeprowadził Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRIS w październiku 2016 r. na reprezentatywnej grupie Polaków. Ich celem było zbadanie poparcia i zrozumienia społecznego dla prawnej dopuszczalności promocji cydrów i win. Wyniki badań, szeroko komentowane i opisywane przez ogólnopolskie media, zaprezentowano na konferencji prasowej, która odbyła się 26 października.

W roku 2016 poszerzył się także skład ZP PRW. Nowymi Członkami zostały dwa przedsiębiorstwa:  Martini Polska Sp. z o.o. oraz Bognar Wineries Sp. z o.o. - polska spółka węgierskiego potentata win gronowych.  Pod koniec roku z członkostwa zrezygnowała TiM S.A. W uznaniu zasług dla całej branży winiarskiej, honorowymi członkami ZP Polska Rada Winiarstwa zostały Pani Elżbieta Pawłowska oraz Pani Anna Wojciechowska.

Podczas posiedzenia zaplanowanego na 12 stycznia, Rada Główna i Walne Zgromadzenie Członków ZP PRW powołają dwa komitety członkowskie, odpowiedzialne za analizy i merytoryczne prace w obszarze rynku win gronowych i innych wyrobów fermentowanych. Przedsiębiorcy Rady podejmą również uchwałę o przystąpieniu ZP PRW do najbardziej wpływowej, międzynarodowej organizacji zrzeszającej narodowe stowarzyszenia producentów win owocowych i cydrów - The European Cider & Fruit Wine Association.

- Miniony rok uznajemy za bardzo udany – mówi Jerzy Kwaśniewski. – Był to czas dużych zmian w sposobie i skali funkcjonowania Rady. Część  prac nad ważnymi z punktu widzenia branży projektami została  zainicjowana i będzie realizowana w roku bieżącym. Doskonałym zwieńczeniem naszych całorocznych wysiłków jest akcesja ZP PRW do struktur European Cider & Fruit Wine Association. Natomiast rozszerzenie działalności na dwa komitety członkowskie, właściwe dla win gronowych i innych wyrobów fermentowanych, stanowi naszą odpowiedź na różne potrzeby przedsiębiorców działających na tych częściowo odmiennych rynkach.

Bartex Dom Wina Henkel Jantoń lemag Mazurskie miody Martini Warwin ardagh