Członkami honorowymi są ci, którzy wnieśli istotnych wkład do rozwoju PRW lub realizacji celów organizacji. O przyznaniu tego wyróznienia decyduje Walne Zgromadzenie.


Edmund Kośnik

W 1991 r. był współorganizatorem Polskiej Rady Winiarstwa. Od początku jej istnienia do roku 2015, pełnił funkcję przewodniczącego. Przez niemal całe życie zawodowe związany z branżą winiarską, po przejściu na emeryturę zaangażował się aktywnie w prace Rady.


Elżbieta Pawłowska

Związana z Radą od czasu jej powstania. W 1991 roku była inicjatorem założenia Organizacji, a następnie aktywnie działała w Prezydium. W latach 1995 - 2016 pełniła funkcję Biura Dyrektora. Obecnie jako ekspert pozostaje aktywnie zaangażowana w prace Rady.


Anna Wojciechowska

Przez wiele lat była aktywna w branży i Polskiej Radzie Winiarstwa. Sumienne pełniła obowiązki Sekretarza Organizacji i uczestniczyła w obradach Prezydium kolejnych kadencji. Obecnie pełni funkcję eksperta ZP PRW, a jej bogate doświadczenie zawodowe stanowi ogromny wkład w działania Rady.

Bartex Dom Wina Henkel Jantoń lemag Mazurskie miody Martini Warwin ardagh