Członkami honorowymi są ci, którzy przyczynili się ogromnie do rozwoju lub realizacji celów PROW.


Edmund Kośnik

W 1991 r. Był współorganizatorem Polskiej Rady Winiarstwa. Od początku swojego istnienia pełni funkcję przewodniczącego od roku 2015. Zajmuje się aktywnie zarządzaniem pracą organizacji reprezentującej przemysł, działającą na rzecz rozwoju kultury winiarskiej w Polsce. Był zaangażowany w niemal całe życie zawodowe w przemyśle, a później zaangażował się w prace PR po przejściu na emeryturę.

 

Elżbieta Pawłowska

Od czasu powstania był związany z Radą. W 1991 roku była inicjatorem założenia Organizacji, a następnie była aktywna w Prezydium, a od 1995 do 2016 była aktywna w Biurze Dyrektora.

Obecnie jako ekspert pozostaje aktywnie zaangażowany w prace Rady.

 

Anna Wojciechowska

Przez wiele lat była aktywna w branży i Polskiej Rady Winiarstwa. Sumienne pełniła obowiązki Sekretarza Organizacji, uczestniczyła w obradach Prezydium z następnej kadencji, iz wielkim oddaniem wspierała Urząd.

Obecnie pełni funkcję eksperta IPP, a jego bogate doświadczenie zawodowe stanowi ogromny wkład w Radzie.

Bartex Dom Wina Henkel Jantoń lemag Mazurskie miody Martini Warwin ardagh