środa, 14 wrzesień 2016 06:32

Nielegalne działania SITSpoż

Działania Zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego wobec członków Polskiej Rady Winiarstwa były nielegalne. Organ nadzoru, Prezydent m.st. Warszawy wezwał pismem z dnia  1 września 2016 r.  Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.) do uchylenia dwóch, sprzecznych ze Statutem zarządzeń. Mowa o zawieszeniu działalności branżowej jednostki organizacyjnej („Polska Rada Winiarstwa”) i o wznowieniu jej działalności oraz  nadaniu nowego Regulaminu.

Warto podkreślić, że Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa i Polska Rada Winiarstwa to zupełnie różne organizacje. ZP PRW jest organizacją reprezentującą branżę winiarską np. w konsultacjach społecznych. Tymczasem PRW (działająca w ramach SITSpoż.) to ciało o charakterze doradczym wobec Prezesa SITSpoż., pozbawione możliwości samodzielnego występowania w obrocie prawnym.

Działania Zarządu SITSpoż. prowadziły do sprzecznego ze statutem wykluczenia przedsiębiorców, którzy tworzyli Polską Radę Winiarstwa, a w 2015 roku powołali Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa. Bez przeprowadzenia zebrania członków i stosownego głosowania, ogłoszono nowy zarząd branżowej jednostki SITSpoż. z udziałem m.in. przedstawiciela firmy AMBRA S.A.

Uznano, że wskazane zarządzenia SITSpoż. wydano z naruszeniem statutu oraz wezwano do ich uchylania. Urząd przypominał też, że wszelkie zmiany w Regulaminie branżowej jednostki organizacyjnej mogą być dokonane jedynie przez Krajowe Zgromadzenia Delegatów SITSpoż.

Skan pisma Prezydenta M. St. Warszawy

Więcej informacji w zakładce Biuro prasowe.

Bartex Dom Wina Henkel Jantoń lemag Mazurskie miody Martini Warwin ardagh