czwartek, 05 styczeń 2017 08:23

Podsumowanie 2016 roku

Miniony rok to czas dużych zmian w sposobie i skali funkcjonowania Rady. Część  prac nad ważnymi z punktu widzenia branży projektami została  zainicjowana i będzie realizowana w roku bieżącym. Doskonałym zwieńczeniem naszych całorocznych wysiłków jest akcesja ZP PRW do struktur European Cider & Fruit Wine Association (AICV). Natomiast rozszerzenie działalności na dwa komitety członkowskie, właściwe dla win gronowych i innych wyrobów fermentowanych, stanowi odpowiedź na różne potrzeby przedsiębiorców działających na tych częściowo odmiennych rynkach.

Nawiązanie relacji z AICV - międzynarodową organizacją aktywnie lobbującą  w instytucjach UE w sprawach ważnych dla branży winiarskiej, przeprowadzenie ogólnopolskich badań opinii społecznej dotyczących promocji i sprzedaży alkoholu, a także pozyskanie nowych Członków – to tylko niektóre z sukcesów ZP Polskiej Rady Winiarstwa w minionym już roku. 

ZP PRW podsumowało rok 2016r., zapraszamy do zapoznania się informacją prasową.

Bartex Dom Wina Henkel Jantoń lemag Mazurskie miody Martini Warwin ardagh