czwartek, 08 czerwiec 2017 21:25

AICV w Warszawie

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa gości członków AICV (L'Association des Industries des Cidres et Vins de fruits de l'U.E) – organizacji reprezentującej producentów cydrów i win owocowych krajów Unii Europejskiej. Wizyta związana jest z przyjęciem ZP PRW w poczet członków AICV oraz rozszerzeniem zakresu działań na forum międzynarodowym. To bardzo ważne wydarzenie, dające możliwość zaprezentowania polskiego winiarstwa przedstawicielom branży z całej Europy.

 

8 czerwca ZP PRW odbyło się w Warszawie posiedzenie Komitetu Wykonawczego AICV z udziałem członków ZP PRW, w czasie którego dyskutowano najistotniejsze kwestie wspólne dla branży winiarskiej w całej UE.  Ważnym punktem posiedzenia były ustalenia odnośnie akcesji ZP PRW do struktur AICV. Oficjalnie przyjęcie w poczet członków AICV nastąpi, zgodnie z obowiązującymi zasadami, w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Organizacji, zaplanowanego na jesień br. Do tego czasu ZP PRW będzie już jednak miał prawo do aktywnego uczestnictwa we wszelkich pracach AICV.

 

Tego dnia zorganizowano także spotkanie Członków AICV oraz ZP PRW z przedstawicielami administracji państwowej. Uczestniczyli w nim reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Gospodarki oraz GIJHARS. Omawiano sytuację krajowego rynku wyrobów winiarskich, a także kwestię obowiązujących przepisów i problemu klasyfikacji napojów fermentowanych w Nomenklaturze scalonej.

 

 

 

Bartex Dom Wina Henkel Jantoń lemag Mazurskie miody Martini Warwin ardagh