czwartek, 11 styczeń 2018 09:13

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 10 stycznia w Warszawie  przy ulicy Świętokrzyskiej 20 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków ZP PRW. Celem posiedzenia była zmiana statutu organizacji.

Po gruntownej analizie dotychczasowej wersji dokumentu zdecydowano  m.in. o konieczności  wprowadzenia uproszczeń i uporządkowania zakresów kompetencji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  w dniu 10 stycznia podjęło uchwały o wprowadzeniu zmian zaproponowanych przez Zarząd oraz o przyjęciu tekstu jednolitego statutu. Nowa wersja statutu wejdzie w życie dwa tygodnie od momentu zgłoszenia do KRS

Bartex Dom Wina Henkel Jantoń lemag Mazurskie miody Martini Warwin ardagh