piątek, 08 czerwiec 2018 07:01

Walne Zgromadzenie AICV

W dniach 5-6 czerwca br. w Geteborgu  w  Szwecji, odbyło się Walne Zgromadzenie AICV– organizacji reprezentującej producentów cydrów i win owocowych Unii Europejskiej. Jej członkiem jest także ZP Polska Rada Winiarstwa. Gospodarzem spotkania była firma Koppaberg - szwedzki lider na rynku cydru, specjalizujący się głównie w produkcji  aromatyzowanych wersji tego napoju.

Głównymi tematami, które wywołały gorące dyskusje, były opracowywane aktualnie w Brukseli projekty aktów prawnych: projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywę 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych oraz projekt rozporządzenia, zawierający uwagę dodatkową do Działu 22 Nomenklatury Scalonej. Uczestnicy głowili się również nad interpretacją zasad podawania kraju pochodzenia podstawowego składnika, ujętych w  świeżo opublikowanym rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2018/775 (w kontekście specyfiki wyrobów fermentowanych).

Posiedzenia tej europejskiej organizacji dają ZP PRW realny udział w dyskusji na temat środowiska prawnego kształtującego warunki funkcjonowania branży. Są też znakomitą okazją do wymiany informacji, co ze względu na duże zróżnicowanie rynku europejskiego  jest niezwykle ważnym doświadczeniem.

Bartex Dom Wina Henkel Jantoń lemag Mazurskie miody Martini Warwin ardagh