piątek, 15 czerwiec 2018 12:06

Największy problem branży winiarskiej z nadzieją na rozwiązanie

Jest postęp w sprawie klasyfikacji wyrobów fermentowanych w nomenklaturze scalonej! To największy aktualnie problem branży winiarskiej, na który już od dwóch lat, zwracali uwagę członkowie Polskiej Rady Winiarstwa.

W Polsce ponad 99 % produkcji winiarskiej stanowią wyroby fermentowane, do których zalicza się m.in. wina owocowe, cydry i miody pitne. Wino gronowe, mimo dynamicznego rozwoju w ostatnich latach, to ciągle niecały 1%.

Prawdziwe poruszenie wśród producentów, już nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej, wywołał projekt uwagi dodatkowej do nomenklatury scalonej, zgodnie z którą duża część produkowanych wyrobów fermentowanych będzie zagrożona przekwalifikowaniem, pod względem akcyzowym, do grupy napojów spirytusowych. Projekt ten zawiera szereg niezdefiniowanych pojęć, napisany jest w sposób bardzo ogólny i  stwarza szerokie pole do subiektywnej oceny i interpretacji.

W dniu 13 czerwca sprawa została  podjęta przez sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezes ZP PRW Magdalena Zielińska przedstawiła stanowisko organizacji, koncentrując się na zagrożeniach jakie projektowana uwaga niesie dla  polskich przedsiębiorców.  Zwróciła uwagę na szczególny charakter problemu, ze względu na  brak unijnych definicji napojów fermentowanych  i różnorodność przepisów obowiązujących w krajach członkowskich. Podkreśliła konieczność ustanowienia obiektywnych zasad klasyfikacji w Nomenklaturze Scalonej, opartych o parametry fizyko-chemiczne. Komisja zdecydowała o opracowaniu dezyderatu poświęconemu temu zagadnieniu i zobowiązała Ministra Finansów do spotkania z ZP PRW.

Bartex Dom Wina Henkel Jantoń lemag Mazurskie miody Martini Warwin ardagh