poniedziałek, 23 lipiec 2018 12:04

Wnioskujemy o unijną definicję wina owocowego

ZP PRW zwrócił się do Departamentu Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów o podjęcie działań w sprawie włączenia definicji wina owocowego do projektowanej dyrektywy zmieniającej dyrektywę 92/83/EWG. Przygotowywany dokument wprowadza definicję cydru, natomiast pomija wina owocowe.

Zgodnie z preambułą, definicja terminu „cydr” została określona „aby zapewnić jednolite stosowanie warunków klasyfikacji określonych napojów jako „inne napoje przefermentowane” oraz wyeliminować niepewność prawa powodującą, że napoje te są traktowane na rynku wewnętrznym w różny sposób”. Należy zauważyć, że zagadnienie niejednolitego stosowania warunków klasyfikacji i niepewność prawa dotyczy w niemniejszym stopniu win owocowych. Nie widzimy zasadności ignorowania tego problemu przy tworzeniu dyrektywy. W naszej opinii, definicję wina owocowego należy włączyć do powstającego aktu prawnego równolegle z definicją cydru, a Polska, jako lider produkcji win owocowych w Europie, powinna stać się inicjatorem uzupełnienia zapisów.

Oczekujemy, że po wprowadzeniu jednolitych definicji (zarówno wina owocowego, jak i cydru) na rynku wyrobów fermentowanych zapanuje sytuacja klarowna - tak jak jest to w przypadku wina gronowego. Dzięki definicji wina gronowego zamieszczonej w rozporządzeniu Komisji, w całej Unii nie ma wątpliwości co jest winem, a jakie wyroby nie spełniają definicji i nie kwalifikują się do tej grupy wyrobów.

Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na różnorodność rozumienia pojęcia „wino owocowe” w krajach członkowskich konieczne będą uzgodnienia prowadzące do przyjęcia ogólnej, uwspólniającej definicji. Jesteśmy jednak przekonani, że definicje są drogą do wprowadzenia porządku i określenia klarownych, obiektywnych reguł i zasad obowiązujących bez wyjątku w całej Unii. Takie podejście sprawdziło się chociażby w przypadku wspomnianego winiarstwa gronowego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą informacją prasową, w której szczegółowo przedstawiliśmy problem – link.

Bartex Dom Wina Henkel Jantoń lemag Mazurskie miody Martini Warwin ardagh