poniedziałek, 21 marzec 2016 20:45

Walne Zgromadzenie Członków ZP PRW

W dniu 18 marca br. w Warszawie miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa. Uczestniczyli w nim producenci, dystrybutorzy oraz importerzy win, miodów pitnych i wyrobów winiarskich.

W roli gości w zebraniu udział wzięli przedstawiciele firmy Bognar Wineries Sp. z o.o., zainteresowani przystąpieniem do ZP PRW.

Obrady poprowadziła Przewodnicząca Rady Głównej – p. Anna Kalinowska.

Pierwsza część spotkania poświęcona została sprawom organizacyjnym. Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie za 2015 rok, zaakceptowało plan wydatków i przychodów na rok bieżący oraz udzieliło absolutorium Prezesowi Jerzemu Kwaśniewskiemu.

Posiedzenie stanowiło okazję do dyskusji na temat aktualnych problemów branży winiarskiej. Omówiony został spór producentów napojów winiarskich z Urzędami Celnymi w kwestii klasyfikacji w Nomenklaturze Scalonej oraz ostatnie wystąpienia ZP PRW do Ministra Finansów - Pawła Szałamachy z wnioskiem o uzupełnienie kodów CN o kategorie fermentowanych wyrobów winiarskich. Wojciech Krok (Parulski&Wspólnicy Doradcy Podatkowi) przedstawił członkom Rady propozycję koncepcji postępowania.

Przeprowadzono dyskusje nakreślające kierunki działań ZPPRW w obszarach istotnych dla przedsiębiorstw działających w branży. Najważniejsze z omówionych tematów to obowiązek stosowania banderol oraz potrzeba uregulowania sprzedaży internetowej.

Walne Zgromadzenie było okazją do wymiany poglądów i doświadczeń, stworzyło atmosferę sprzyjającą współpracy niezbędnej do sprawnej realizacji celów stawianych przed Organizacją.

 

 

 

 

Bartex Dom Wina Henkel Jantoń lemag Mazurskie miody Martini Warwin ardagh