Do głównych, statutowych zadań Polskiej Rady Winiarstwa należą:

  • ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych i społecznych, pracodawców branży winiarskiej wobec organów władzy, administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego i związków zawodowych;
  • oddziaływanie na proces legislacyjny dotyczący interesów pracodawców branży winiarskiej, w tym postulowanie i inicjowanie wdrażania prorozwojowych norm podatkowych, produkcyjnych, handlowych, jakościowych i zdrowotnych;
  • wpływanie na kształt rozwiązań prawnych i własnych regulacji branżowych w kierunku wyznaczania i skutecznego egzekwowania jak najwyższych standardów jakościowych wyrobów winiarskich oferowanych polskim konsumentom;
  • działanie na rzecz sukcesu gospodarczego oraz znaczenia branży winiarskiej w Polsce, Unii Europejskiej i innych krajach;
  • tworzenie przyjaznego klimatu społecznego, a także warunków prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych dla rozwoju branży winiarskiej przy współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branżowymi;
  • wypracowanie wspólnej wizji rozwoju branży winiarskiej przez wszystkich przedstawicieli tej branży w Polsce.

Bartex Dom Wina Henkel Jantoń lemag Mazurskie miody Martini Warwin ardagh