Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
16.11.2017

Posiedzenie zespołu ekspertów

W poniedziałek 13.11.2017 w gmachu MRiRW odbyło się spotkanie zespołu ekspertów d.s.  rozwoju sektora wyrobów winiarskich w Polsce, będące kontynuacją debaty przeprowadzonej w lipcu  na konferencji nt. rynku wina.

Zespół analizuje problemy zgłoszone przez producentów wyrobów winiarskich i pracuje nad ich rozwiązaniem. ZP PRW bierze aktywny udział w tych działaniach.

Wróć do aktualności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone