Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
10.03.2016

Prace nad ograniczeniem ilości miejsc sprzedaży alkoholu

W grudniu zeszłego roku PiS zapowiedziało prace nad ustawą o wychowaniu w trzeźwości, prowadzące do ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu. W ostatnich dniach informację o inicjatywie prowadzącej w tym samym kierunku ogłosiła Platforma Obywatelska.

Z dostępnych danych wynika, że partie stworzyły dwa odrębne projekty, we współpracy ze Związkiem Miast Polskich (PiS) i Unią Metropolii Polskich (PO). Źródło: Rzeczpospolita

W opinii Polskiej Rady Winiarstwa proponowane zmiany w ustawie stanowią istotne naruszenie konstytucyjnie gwarantowanej wolności działalności gospodarczej. W działaniach obydwu partii obserwujemy brak racjonalnej argumentacji i dogłębnej analizy problemu. Ograniczenie liczby miejsc sprzedaży alkoholu nie jest, zdaniem PRW, adekwatną metodą walki z problemami wynikającymi z nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, lecz taktyką prowadzącą do ryzykownego rozrostu szarej strefy w handlu wyrobami alkoholowymi.

Wróć do aktualności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone