Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
20.10.2017

Projekt zmiany ustawy o podatku akcyzowym

W Ministerstwie Finansów trwają konsultacje Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, którego głównym celem jest ułatwienie prowadzenia działalności w zakresie wyrobów akcyzowych poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych  dla przedsiębiorców.

Projekt wprowadza w ustawie wiele zmian, z których dla producentów wyrobów winiarskich najważniejsze jest wyłączenie z zakresu definicji ubytków wyrobów akcyzowych strat powstających podczas produkcji oraz zwolnienie od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających maksymalny poziom norm do wysokości równej rzeczywistym stratom, jeżeli podmiot udowodni ich naturalny charakter wynikający z właściwości wyrobów. Zmiany umożliwią także określenie norm w zakresie magazynowania i przemieszczania wyrobów winiarskich w drodze rozporządzenia (zamiast ustalania ich każdorazowo przez naczelnika urzędu skarbowego).

Wróć do aktualności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone