Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
30.01.2021

Sukces w sprawie banderol

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.
Ten akt prawny zapowiada nowy wzór banderol na napoje winiarskie, nowe miejsca ich aplikacji oraz wprowadzenie znaków również w wersji samoprzylepnej.
Informujemy o tym z satysfakcją, gdyż o te zmiany wnioskowała nasza organizacja, mając na względzie poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorstw branży winiarskiej – głównie tych najmniejszych, dla których ręczna aplikacja znaków akcyzy stanowi aktualnie ogromny problem. Nowy wzór banderol – znacznie mniejszy, będzie zdecydowanie korzystniejszy nie tylko ze względów  technicznych, ale też wizualnych, a ponadto możliwość wyboru miejsca aplikacji banderoli na butelce wpłynie pozytywnie na estetykę opakowań.
Link do rozporządzenia: Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 203

Wróć do aktualności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone