Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
05.03.2018

Walne Zgromadzenie ZP PRW

W dniu 1 marca 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie ZP PRW. Na spotkanie przybyli członkowie organizacji – producenci , importerzy i dystrybutorzy wyrobów winiarskich oraz przedstawiciele firm związanych z branżą. Wśród zaproszonych byli również członkowie honorowi, którzy wspierają Radę głosem doradczym.

Rolę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powierzono Panu Januszowi Lutemu – przedstawicielowi firmy Mazurskie Miody.  Przewodniczył on formalnej części spotkania.

Prezes Magdalena Zielińska omówiła projekty aktów prawnych oraz trwających  procesów legislacyjnych dotyczących branży winiarskiej. Przedstawiła podjęte przez ZP PRW inicjatywy i poinformowała o aktualnym statusie każdej z nich. Następnie w wyniku dyskusji i analizy wniosków określono priorytety na bieżący rok i ustalono zakres prac do realizacji przez Zarząd.

Doroczne Walne Zgromadzenia  ZP PRW są ważnym wydarzeniem z perspektywy branży winiarskiej. Spotkania członków tworzą przestrzeń do dyskusji, dają możliwość ustalenia wspólnej wizji i kierunku działania Organizacji. Odgrywają także istotną rolę w integracji branży.

Wróć do aktualności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone