Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
20.03.2017

Wniosek o korektę tłumaczenia rozporządzeń unijnych

ZP PRW wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z błędnym tłumaczeniem nazwy kategorii „aromatyczne gatunkowe wino musujące” („quality aromatic sparking wine”), w europejskich aktach prawnych.

W polskojęzycznej wersji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. definiującego kategorie produktów funkcjonuje błędna nazwa – „gatunkowe aromatyzowane wino musujące”, powielona następnie w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 606/2009 z dnia 10 lipca 2009 orazrozporządzeniu Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ZP PRW zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o wystąpienie do Departamentu Języka Polskiego Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej o wprowadzenie korekty w polskiej wersji rozporządzeń oraz o opinię, która umożliwi przedsiębiorstwom stosowanie prawidłowej nazwy zanim tłumaczenie zostanie poprawione.

Członków zainteresowanych opinią MRiRW, zapraszamy do kontaktu z Biurem.

Wróć do aktualności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone