Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
04.03.2016

Wniosek ZP PRW do Ministerstwa Finansów

Polska Rada Winiarstwa złożyła do Ministerstwa Finansów – Pawła Szałamachy wniosek o podjęcie działań w sprawie przywrócenia właściwej interpretacji Nomenklatury Scalonej.

Zawężająca wykładnia pozycji 2206 prowadzi do kwalifikacji wyrobów winiarskich do kategorii 2208, stanowiąc wielkie zagrożenie dla krajowych producentów, których wyroby mogą zostać obciążone podatkiem akcyzowym tak wysokim jak wyroby spirytusowe. Panujący obecnie na rynku stan niepewności, co do prawidłowej wykładni i stosowania prawa w kwestii opodatkowania wyrobów fermentowanych, rodzi wiele problemów wpływających negatywnie na stabilność funkcjonowania przedsiębiorstw.

Jako długofalowe rozwiązanie, ZP PRW przedstawił propozycję rozszerzenia pozycji nomenklatury scalonej CN 2206 o szereg szczegółowych kategorii, stojąc na stanowisku, że ten sposób ochroni krajową produkcję, podobnie jak uczynili to producenci europejskich win gronowych oraz aromatyzowanych produktów sektora wina.

Wróć do aktualności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone