Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
04.07.2019

Wniosek ZP PRW zrealizowany

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych, opracowany na wniosek naszej organizacji. Prowadziliśmy w tej sprawie dialog z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Głównym Urzędem Miar, zwracaliśmy uwagę na niedostosowanie aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie budowy cieczowskazów do specyfiki produkcji winiarskiej.

Projektowane zmiany przepisów w bardzo istotnym stopniu pozytywnie wpłyną na poprawę warunków prowadzenia procesów technologicznych w zakładach naszej branży oraz ułatwią utrzymanie odpowiedniej higieny w trakcie leżakowania i magazynowania napojów winiarskich.

Wróć do aktualności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone