Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
07.04.2016

Zebranie w sprawie uwag do ustawy winiarskiej

W dniu 7 kwietnia w siedzibie Polskiej Rady Winiarstwa odbyło się pierwsze robocze spotkanie konsultacyjne członków Organizacji w sprawie uwag do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina oraz wynikających z niej aktów wykonawczych.

Uczestniczyli w nim eksperci w zakresie technologii winiarskiej – przedstawiciele największych przedsiębiorstw produkcyjnych na rynku oraz pracownicy Biura ZP PRW. Wnikliwej analizie poddano treść aktów prawnych, uczestnicy przedstawili postulaty reprezentowanych przedsiębiorstw. Podczas merytorycznych dyskusji wypracowywano wspólne stanowisko Rady.

Materiał przygotowany w najbliższym czasie przez Biuro na podstawie ustaleń podjętych w czasie spotkania, zostanie przekazany do akceptacji wszystkim członkom Rady, a następnie przedstawiony Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wróć do aktualności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone