Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
Wydarzenia z roku:
28.04.2016

Komentarz w sprawie odpowiedzi Ministerstwa Finansów na wniosek ZP PRW

Dn. 4 marca br. Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa zwrócił się do Ministra Finansów Pawła Szałamachy o  szczegółowe przeanalizowanie problemu klasyfikacji wyrobów winiarskich w pozycjach CN 2206 i CN 2208 oraz podjęcie działań w celu uporządkowania…
14.04.2016

Wniosek do Ministra Rolnictwa

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa skierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o nadanie miodom pitnym niesyconym znaku Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.  GTS (Gwarantowana Tradycyjna Specjalność) to europejski znak jakości nadawany produktom, których skład i…
07.04.2016

Zebranie w sprawie uwag do ustawy winiarskiej

W dniu 7 kwietnia w siedzibie Polskiej Rady Winiarstwa odbyło się pierwsze robocze spotkanie konsultacyjne członków Organizacji w sprawie uwag do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie…
10.03.2016

Prace nad ograniczeniem ilości miejsc sprzedaży alkoholu

W grudniu zeszłego roku PiS zapowiedziało prace nad ustawą o wychowaniu w trzeźwości, prowadzące do ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu. W ostatnich dniach informację o inicjatywie prowadzącej w tym samym kierunku ogłosiła Platforma Obywatelska. Z…
04.03.2016

Wniosek ZP PRW do Ministerstwa Finansów

Polska Rada Winiarstwa złożyła do Ministerstwa Finansów – Pawła Szałamachy wniosek o podjęcie działań w sprawie przywrócenia właściwej interpretacji Nomenklatury Scalonej. Zawężająca wykładnia pozycji 2206 prowadzi do kwalifikacji wyrobów winiarskich do kategorii 2208, stanowiąc wielkie…
01.03.2016

Walne Zgromadzenie Członków ZP PRW

W dniu 18 marca br. w Warszawie odbędzie się  Walne Zgromadzenie Członków Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa. W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Rady.  tel. 22 243 41 76 e-mail: office@zpprw.pl

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone