Media

Prowadzimy systematyczne działania komunikacyjne.
Zapoznaj się z naszymi informacjami prasowymi.
14.09.2016

Działania SITSpoż wobec członków Polskiej Rady Winiarstwa były nielegalne

Działania Zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego wobec członków Polskiej Rady Winiarstwa były nielegalne – tak uznał Prezydent m.st. Warszawy. Jak komentuje Jerzy Kwaśniewski, Prezes ZP PRW, wspólna historia obu organizacji powinna być podstawą dla dalszych, wspólnych przedsięwzięć.

Organ nadzoru, Prezydent m.st. Warszawy wezwał pismem z dnia  1 września 2016 r.  Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.) do uchylenia dwóch, sprzecznych ze Statutem zarządzeń. Mowa o zawieszeniu działalności branżowej jednostki organizacyjnej („Polska Rada Winiarstwa”) i o wznowieniu jej działalności oraz  nadaniu nowego Regulaminu.

Przypomnijmy: działania Zarządu SITSpoż. prowadziły do sprzecznego ze statutem wykluczenia przedsiębiorców, którzy tworzyli Polską Radę Winiarstwa, a w 2015 roku powołali Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa. Bez przeprowadzenia zebrania członków i stosownego głosowania, ogłoszono nowy zarząd branżowej jednostki SITSpoż. z udziałem m.in. przedstawiciela firmy AMBRA S.A.

Uznano, że wskazane zarządzenia SITSpoż. wydano z naruszeniem statutu oraz wezwano do ich uchylania. Urząd przypominał też, że wszelkie zmiany w Regulaminie branżowej jednostki organizacyjnej mogą być dokonane jedynie przez Krajowe Zgromadzenia Delegatów SITSpoż.

W tej sytuacji, członkowie Związku Pracodawców Polskie Rady Winiarstwa oczekują zwołania Zebrania Członków branżowej jednostki organizacyjnej SITSpoż. Realizacja wskazań organu nadzoru otwiera drogę do dalszej współpracy Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa i Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Nasza wspólna historia powinna być podstawą dla dalszych, prowadzonych razem przedsięwzięć – komentuje Jerzy Kwaśniewski, Prezes Zarządu ZP PRW.

Warto zaznaczyć, że Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa i Polska Rada Winiarstwa to zupełnie różne organizacje. ZP PRW jest organizacją reprezentującą branżę winiarską np. w konsultacjach społecznych. Tymczasem PRW (działająca w ramach SITSpoż.) to ciało o charakterze doradczym wobec Prezesa SITSpoż., pozbawione możliwości samodzielnego występowania w obrocie prawnym.

Wróć do mediów

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone