Media

Prowadzimy systematyczne działania komunikacyjne.
Zapoznaj się z naszymi informacjami prasowymi.
12.09.2016

Martini Polska nowym Członkiem ZP PRW

Polska Rada Winiarstwa z dużą satysfakcją przyjęła wstąpienie Martini Polska w poczet swoich Członków. Jest to jasny sygnał potwierdzający rozwój Rady, która od początku br. działa jako niezależny Związek Pracodawców. Doradztwo prawne, ekspercka pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z procesami produkcji czy też reprezentowanie zjednoczonego głosu branży winiarskiej wobec władz ustawodawczych, wykonawczych i instytucji kontrolnych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych to tylko niektóre z działań, jakimi na co dzień zajmuje się Rada.

– Nasza organizacja wyraża opinię i postuluje zmiany w istniejących oraz tworzonych aktach prawnych na poziomie krajowym oraz Unii Europejskiej – opowiada Jerzy Kwaśniewski, Prezes ZP PRW. – Inicjujemy działania prowadzące do korzystnych rozwiązań fiskalnych, celnych, jakościowych, w celu stworzenia optymalnych warunków sprzyjających rozwojowi branży winiarskiej w Polsce.

Ważnym filarem działalności Rady jest też umacnianie pozycji tradycyjnych wyrobów winiarskich, w połączeniu z promowaniem nowoczesnych technologii produkcji oraz ustawiczne podnoszenie jakości wyrobów winiarskich dostępnych na polskim rynku.
Naszym  priorytetem pozostaje zwiększanie świadomości i edukacja społeczeństwa w zakresie kultury odpowiedzialnego spożywania alkoholu oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi – kontynuuje Jerzy Kwaśniewski.  

Powitanie nowego Członka to element realizacji jej misji, którą jest budowa silnej struktury, reprezentującej całą polską branżę winiarską.

 – Bardzo cieszymy się z możliwości uczestnictwa w pracach Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa – mówi  Alicja Pruchniak, prokurent firmy Martini Polska Sp. z o.o. – Cele, jakie stawia sobie Rada, są również naszymi celami i jesteśmy pewni tego, że razem możemy szybciej i sprawniej je osiągnąć. Wymiana doświadczeń pomiędzy firmami zrzeszonymi w strukturach Rady, możliwość dyskusji na ważne dla nas tematy oraz pozyskania eksperckich konsultacji np. odnośnie tematyki legislacyjnej są dla nas niezwykle cenne. Liczymy na duże wspólne sukcesy oraz na wartościową współpracę.

Warto też podkreślić, że Rada występuje w imieniu i obronie interesów producentów wobec organów administracyjnych i w procesie legislacyjnym. – Dbamy o wysoką jakość produktów – kontynuuje Jerzy Kwaśniewski – i docieramy do konsumentów z naszą winiarską pasją, ponieważ świat wina to wielka przestrzeń, od cydrów, przez miody pitne i wina owocowe, aż po wermuty i wina gronowe, z całym bogactwem kultury winiarskiej świata. Dlatego przystąpienie Członka o takiej renomie jak Martini Polska, uważamy za ogromny zaszczyt i zachętę do dalszej aktywności w zakresie rozwoju naszej organizacji.

Wróć do mediów

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone