Media

Prowadzimy systematyczne działania komunikacyjne.
Zapoznaj się z naszymi informacjami prasowymi.
23.09.2021

Na ratunek polskim winiarzom

Właściciele polskich winnic mogą odetchnąć. Jest zgoda Ministra Rolnictwa na wzbogacanie  wina, czyli zabieg który pozwoli  osiągnąć wyższy poziom alkoholu. W imieniu rodzimych winiarzy wnioskował o to Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa. A wszystko w związku z tegorocznymi, wyjątkowo niesprzyjającymi, warunkami pogodowymi.

Wniosek ZP PRW

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie o 3% naturalnej objętościowej zawartości alkoholu świeżych winogron, moszczu winogronowego, moszczu winogronowego w trakcie fermentacji, młodego wina w trakcie fermentacji oraz wina uzyskanego z odmian winorośli zgodnie z art. 81 rozporządzenia nr 1308/2013, uzyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Polski – czytamy we wniosku, który kilka dni temu złożył w Ministerstwie Rolnictwa Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.

Z informacji napływających do ZP PRW od krajowych producentów wynikało bowiem, że tegoroczne warunki pogodowe znacznie utrudniły prace winiarzom. – Sezon wegetacyjny zaczął się bardzo późno – mówi Nestor Kościański, Prezes Stowarzyszenia Winnice Dolnośląskie, właściciel 3-hektarowej Winnicy Moderna na Dolnym Śląsku.  – A to oznaczało „miesiąc w plecy”, wszystko ruszyło nawet z 4- tygodniowym opóźnieniem. Winogrona miały mniej czasu na to, by odpowiednio dojrzeć – mówi.

Dlatego pozytywna decyzja Ministerstwa Rolnictwa dla znacznej części winiarzy będzie ratunkiem.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zareagowało błyskawicznie i zgoda została wydana w ekspresowym tempie – przyznaje Magdalena Zielińska, Prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.

Wzbogacanie

Wzbogacenie jest praktyką enologiczną którą polega na podniesieniu zawartości cukru w moszczu, najczęściej poprzez dodanie sacharozy, bądź zagęszczonego moszczu gronowego. Stosowane jest w przypadku, gdy w wyniku złej pogody winogrona nie mogą osiągnąć pożądanego stopnia dojrzałości, a więc odpowiedniego poziomu cukru, który przefermentuje w alkohol.

Zgodnie z unijnymi przepisami regulującymi produkcję wina, zgodę na wzbogacanie wydają państwa członkowskie, u nas – Minister Rolnictwa.

Dla najchłodniejszego w Europie obszaru strefy uprawy winorośli oznaczonego w przepisach jako strefa A (w niej właśnie znajduje się Polska) można zezwolić na zwiększenie naturalnej objętościowej zawartości alkoholu o nie więcej niż 3%. W latach, w których warunki klimatyczne byłyby wyjątkowo niekorzystne, państwa członkowskie mogą ewentualnie zwrócić się do Komisji Europejskiej o zwiększenie tego limitu dodatkowo  o 0,5 %. Jest jeszcze jeden warunek – wzbogacanie może zwiększyć całkowitą objętościową zawartość alkoholu maksymalnie do  11,5% obj. 

Winiarze powinni pamiętać o konieczności zgłoszenia zamiaru wzbogacania do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

Renesans winiarstwa w Polsce

Polskie winnice to zazwyczaj niewielkie, rodzinne interesy, prowadzone w regionach wyróżniających się dogodnymi warunkami do uprawy winogron. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat powierzchnia winnic w Polsce zwiększyła się prawie trzykrotnie, a – zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa –  jest ich aktualnie 329.

Wróć do mediów

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone