Media

Prowadzimy systematyczne działania komunikacyjne.
Zapoznaj się z naszymi informacjami prasowymi.
20.04.2016

Polskie Miody Gwarantowaną Tradycyjną Specjalnością Polski?

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa skierował 12 kwietnia br. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o nadanie miodom pitnym niesyconym znaku Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Od roku 2008 producenci miodów pitnych syconych mają możliwość wyróżniania swoich produktów znakiem GTS. Miody pitne niesycone są niestety w dalszym ciągu pozbawione tej możliwości.

Polska jest największym na świecie producentem miodów pitnych wytwarzanych tradycyjnymi metodami, warto więc wykorzystać ten potencjał. Najbardziej dotkliwe ograniczenie rozwoju kategorii, to brak możliwości reklamy obowiązujący całą branżę winiarską. Znak GTS, będący marką wyróżniającą tradycyjne produkty jakościowe, byłyby wielką wartością dla miodów niesyconych i dałby im szansę na dodatkową promocję zarówno w kraju jak i zagranicą.

Miody pitne są napojem alkoholowym znanym od wieków w Polsce, bardzo charakterystycznym dla naszego kraju. Wytwarzano je jako niesycone i sycone. Historycznie pierwsze miody pitne, jakie pojawiły się w dziejach ludzkości, były miodami niesyconymi – produkowanymi z brzeczki miodowej przygotowanej na zimno. Jednakże z uwagi na duże trudności w procesie produkcyjnym metoda ta straciła na popularności na rzecz sycenia – przygotowania brzeczki miodowej na gorąco. Tradycja miodów niesyconych mimo tego nie zaginęła, funkcjonują one na rynku i cieszą się wielkim uznaniem. Trójniak Mazurski firmy Mazurskie Miody nagrodzony złotym medalem w czasie tegorocznej edycji Mazer Cup – największego na świecie konkursu miodów pitnych odbywającego się w Stanach Zjednoczonych, jest właśnie trunkiem niesyconym. Zastosowanie tej technologii tzn. pominięcie procesu przebiegającego w wysokiej temperaturze pozwala na zachowanie organoleptycznych i zdrowotnych wartości miodów pszczelich. Polskie miody pitne – trunki o ogromnej tradycji są powodem do dumy.

 – W opinii Polskiej Rady Winiarstwa wystąpienie o nadanie statusu GTS tradycyjnym polskim miodom niesyconym jest uzasadnione. Wierzymy, że Minister Rolnictwa pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek, przekaże go dalej i wesprze w dalszych etapach w Komisji Unii Europejskiej – powiedział Jerzy Kwaśniewski, Prezes ZP PRW.

GTS (Gwarantowana Tradycyjna Specjalność) to europejski znak jakości nadawany produktom, których skład i sposób produkcji odpowiada tradycyjnej praktyce, lub które zostały wytworzone z tradycyjnie stosowanych surowców. Jest elementem europejskiego systemu oznaczeń, mającego na celu promocję wyjątkowych produktów o wysokiej jakości, powiązanych z tradycją i środowiskiem, w którym powstają.

Wróć do mediów

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone