Media

Prowadzimy systematyczne działania komunikacyjne.
Zapoznaj się z naszymi informacjami prasowymi.
28.12.2021

Stare banderole ważne do końca 2022 roku

Jest podpis Prezydenta RP pod  nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym. Wśród zmian znajduje się zapis, który wydłuża do końca przyszłego roku ważność starych banderol naklejonych na butelki napojów winiarskich. To bardzo ważna informacja nie tylko dla branży, ale też wszystkich sprzedających wina.

Modyfikacji uległy zapisy dotyczące sytuacji zmiany wzoru banderol. Wprowadzono 12-miesięczny okres ważności dotychczasowych znaków akcyzynaniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, licząc od dnia zakończenia stosowania dotychczasowego wzoru.  Do tej pory było to 12 miesięcy od daty wprowadzenia nowego wzoru.

Wejście w życie tej zmiany oznacza, że wszystkie opakowania wyrobów winiarskich, oznakowane do 31 grudnia 2021 r. banderolami o starym wzorze, mogą być sprzedawane do dnia 31 grudnia 2022 r., czyli o pół roku dłużej niż wskazywały dotychczasowe przepisy.

Należy pamiętać jednak, że jest to czas wskazany wyjściowo w zmienionej ustawie. W drodze rozporządzeń, Minister Finansów ma możliwość wydłużenia okresu ważności banderol o dodatkowe pół roku, rok, a w razie potrzeby – o kolejne lata.

Monitorujemy sytuację na rynku i będziemy wnioskować o wydanie rozporządzeń wydłużających ważność banderol o starym wzorze tak długo, jak będzie taka potrzeba – mówi Magdalena Zielińska, Prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.

Wróć do mediów

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone