Media

Prowadzimy systematyczne działania komunikacyjne.
Zapoznaj się z naszymi informacjami prasowymi.
27.06.2017

ZP PRW gości AICV i buduje swoją pozycję na arenie międzynarodowej

W pierwszej połowie czerwca Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa gościł Komitet Wykonawczy AICV (L’Association des Industries des Cidres et Vins de fruits de l’U.E), organizacji zrzeszającej producentów cydrów i win owocowych krajów Unii Europejskiej. Wizyta związana była z przyjęciem ZP PRW w poczet członków AICV oraz rozszerzeniem zakresu działań na forum międzynarodowym. To bardzo ważne wydarzenie, które dało  możliwość zaprezentowania polskiej branży winiarskiej partnerom z całej Europy. Co więcej, Związek za cel postawił sobie wykorzystanie spotkania do prezentacji i promocji polskiego sadownictwa.

Podczas wspólnego posiedzenia AICV i ZP PRW w dniu 8 czerwca, analizowano istotne kwestie wspólne dla branży winiarskiej w całej Unii Europejskiej. Dyskusje dotyczyły głównie projektów regulacji, którymi objęci zostaną producenci krajów europejskich. Ważnym punktem zebrania były ustalenia odnośnie akcesji ZP PRW do struktur AICV. Oficjalnie przyjęcie w poczet członków AICV nastąpi, zgodnie z obowiązującymi zasadami, w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Organizacji, zaplanowanego na jesień br. Do tego czasu ZP PRW będzie już jednak miał prawo do aktywnego uczestnictwa we wszelkich pracach AICV.

Zorganizowano  ponadto spotkanie Członków AICV oraz ZP PRW z przedstawicielami administracji państwowej. Uczestniczyli w nim reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Gospodarki oraz Głównego IJHARS. Omawiano sytuację krajowego rynku wyrobów winiarskich, a także kwestię obowiązujących przepisów i problemu klasyfikacji napojów fermentowanych w Nomenklaturze scalonej.

AICV, a w jej strukturach ZP PRW, będzie prowadzić intensywne prace nad ujednoliceniem definicji wyrobów winiarskich, w tym cydru. W dobie rozwoju rynku i swobodnego  przepływu towarów na terenie Unii Europejskiej  jest to niezwykle istotna sprawa.

Jak mówi Jean-Pierre Stassen, Prezes AICV: „W niektórych państwach Unii Europejskiej posługiwanie się terminem „wina owocowe” jest w większości przypadków zakazane, ponieważ są  rozbieżności  w  definicji  wina, które  tradycyjnie jest produkowane z winogron i win  owocowych, produkowanych z innych owoców niż winogrona. To jedna z najważniejszych kwestii, nad którymi obecnie pracuje AICV, dlatego bardzo cieszymy się, że już niedługo ZP PRW, jako związek skupiający producentów m.in. win owocowych, dołączy do naszej organizacji. Wierzę, że Polska będzie bardzo ważnym członkiem AICV”.

 Anna Kalinowska, Członek Zarządu / Dyrektor ds. Produkcji i Inwestycji Henkell & Co. Polska, Przewodnicząca Rady Głównej Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa: „Wstąpienie w szeregi AICV oznacza organiczne wzmocnienie naszego Związku.  To organizacja o międzynarodowym znaczeniu, z którą liczy się Parlament Europejski. Ponieważ znajdujemy tu wiele wspólnych płaszczyzn, zarówno na gruncie technologii produkcji jak i  popularyzacji konsumpcji napojów fermentowanych, obecność w szeregach AICV może przynieść tylko profity. Szczególnie istotne jest dla nas wsparcie w zakresie ustanowienia jasnych, nie budzących wątpliwości przepisów w zakresie klasyfikacji celno-podatkowej napojów fermentowanych, pozwalających na jednakowe traktowanie wszystkich podmiotów działających na rynku wspólnotowym.  

Jakub Nowak, Wiceprezes Jantoń S.A. Sp. K., zauważa ponadto: „Przystąpienie do AICV ma dla nas znaczenie globalne, ponieważ łączymy się z organizacją, która działa nie tylko w Unii Europejskiej, ale także na i rynkach spoza Wspólnoty Europejskiej.  To połączenie będzie dużym wzmocnieniem zarówno dla AICV, jak i dla nas, dlatego, że Polska jest jednym z największych, jeśli nie największym producentem napojów fermentowanych w Europie. Tym samym – jako Związek – uzyskamy status międzynarodowy”.

Grzegorz Bartol, Prezes Bartex Bartol Sp. z o.o. Sp. k. dodaje: „Liczymy na wsparcie AICV przy rozwiązywaniu naszych problemów, nie tylko w zakresie klasyfikacji wyrobów, ale również w podniesieniu znaczenia produkowanych w Polsce cydrów, perry i win owocowych na arenie międzynarodowej. Polska jest jednym z głównych producentów jabłek na świecie, a w eksporcie plasujemy się na pierwszej pozycji. Naturalnym więc wydaje się zagospodarowanie tego surowca do cydrów i perry. Jesteśmy przekonani, że z czasem, dzięki dużej promocji i sprzedaży na rynki międzynarodowe, cydr stanie się naszą dobrą, rozpoznawalną marką – podobnie jak wina francuskie, czy wina hiszpańskie”.

Wizyta AICV w Polsce to bardzo ważne wydarzenie zarówno dla branży winiarskiej, jak
i sadowniczej. W spotkaniu uczestniczyły władze AICV, osoby reprezentujące największe europejskie przedsiębiorstwa produkujące cydry i wina owocowe oraz organizacje winiarskie krajów UE. Dlatego też Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa postanowił  wykorzystać tę okazję do zaprezentowania przedstawicielom organizacji potencjału polskiego sadownictwa.

Na zaproszenie jednego z członków ZP PRW – firmy Warwin S.A., delegacja AICV miała okazję zwiedzić polski zakład produkujący cydry i wina owocowe. Prezes Tomasz Iżewski zaprezentował historię firmy, opowiedział o celach i podjętych wyzwaniach. Przedstawił zakład w kontekście specyfiki regionu.  

Goście podziwiali rozległe sady w okolicach Warki. Przyjęci przez przedstawicieli okręgu wareckiego, reprezentujących Związek Sadowników RP, mieli okazję zobaczyć nowoczesną sortownię owoców oraz sady grupy producenckiej „Twój Owoc”. Prezes Grupy – Artur Pietrzycki uświadomił delegacji AICV możliwości polskiego sadownictwa oraz pokazał Polskę jako rynek wysokojakościowego surowca do produkcji cydrów.

Wróć do mediów

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone