O nas

O nas

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa
  • Jesteśmy ekspertem i największą w kraju organizacją zrzeszającą podmioty branży winiarskiej
  • Wśród naszych Członków znajdują się czołowi producenci, importerzy oraz dystrybutorzy win, miodów pitnych oraz napojów winiarskich, jak i inne przedsiębiorstwa związane z rynkiem wina w Polsce
  • Naszą misją jest działanie na rzecz sukcesu gospodarczego i wzrostu znaczenia branży winiarskiej w Polsce oraz troska o konsumentów
DOWIEDZ SIĘ
Czym jeszcze się zajmujemy?
Współpracujemy z organami prawodawczymi
Współpracujemy z organami prawodawczymi

Jesteśmy głosem branży winiarskiej. Walczymy o optymalne warunki do rozwoju branży winiarskiej w Polsce.  Monitorujemy proces legislacyjny, opiniujemy projekty aktów prawnych. Wnioskujemy o wydanie nowych przepisów prawa lub zmianę już obowiązujących zgodnie z oczekiwaniami branży winiarskiej i konsumentów.

Wspieramy naszych Członków
Wspieramy naszych Członków

Każdego dnia świadczymy merytoryczne wsparcie – doradzamy i pomagamy w rozwiązywaniu problemów.

Analizujemy rynek winiarski w Polsce
Analizujemy rynek winiarski w Polsce

Gromadzimy dane dotyczące branży, trendów i prognoz gospodarczych pochodzące od firm, z instytutów i innych źródeł. Sami prowadzimy badania opinii społecznej.

Prowadzimy działania komunikacyjne
Prowadzimy działania komunikacyjne

Informujemy opinię publiczną o wszystkim tym, co istotne w branży winiarskiej. Promujemy odpowiedzialność w konsumpcji alkoholu.

Uważamy się za kontynuatora działań Polskiej Rady Winiarstwa (wcześniej Krajowej Rady Winiarstwa i Miodosytnictwa), która od 1991 r. działała w ramach Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. W 2015 r nasi członkowie podjęli decyzję o utworzeniu niezależnej organizacji – Związku Pracodawców.

Jesteśmy członkiem AICV – jedynej organizacji reprezentującej producentów cydrów i win owocowych Unii Europejskiej. Oznacza to, że nasze zdanie liczy się w międzynarodowej dyskusji. Wymieniamy się również doświadczeniami i budujemy relacje wzmacniające pozycję branży w Europie.

O nas
Czytaj o nas na Wikipedii
Czytaj o nas na Wikipedii
Przejdź
Pobierz nasz folder
Pobierz nasz folder
Pobierz
TAK DZIAŁAMY
Nasza struktura

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa jest stowarzyszeniem przedsiębiorstw związanych z branżą winiarską. To organizacja samorządna, dobrowolna, niezależna.

Jego głównymi organami są:
Walne Zgromadzenie Członków, Rada Główna i Zarząd.

Najwyższym organem jest Walne Zgromadzenie Członków, które wytycza kierunki działania Rady.

W jego obradach biorą udział Członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz Członkowie honorowi z głosem z doradczym.

Rada Główna jest organem powołanym do sprawowania nadzoru nad działalnością ZP PRW. Organ wykonawczy stanowi Zarząd powoływany przez Radę Główną.

O nas
Prezes Zarządu
Magdalena Zielińska
Magdalena Zielińska
Prezes Zarządu ZP PRW
Rada Główna ZP PRW
Anna Kalinowska
Anna Kalinowska
Przewodnicząca Rady Głównej
Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o.
Brian Hauch Fenger
Brian Hauch Fenger
Wiceprzewodniczący Rady Głównej
AMKA Sp. z o.o.
Krzysztof Apostolidis
Krzysztof Apostolidis
Członek Rady Głównej
Partner Center Sp. z o.o.
Grzegorz Bartol
Grzegorz Bartol
Członek Rady Głównej
BARTEX Bartol Sp. z o.o. Sp. K.
Jakub Nowak
Jakub Nowak
Członek Rady Głównej
JNT Group S.A. Sp. K.
Dorota Piotrowska
Dorota Piotrowska
Członek Rady Głównej
Dom Wina Sp. z o.o.
Aneta Trojak
Aneta Trojak
Członek Rady Głownej
Platinum Wines Sp. z o.o.
Członkowie Honorowi
info

Członkami honorowymi stają się osoby, które wniosły istotny wkład w rozwój Rady i znacząco przyczyniły się do realizacji jej celów. O przyznaniu tego wyróżnienia decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

Edmund Kośnik Edmund Kośnik

W 1991 r. był współorganizatorem Polskiej Rady Winiarstwa. Od początku jej istnienia do roku 2015, pełnił funkcję przewodniczącego. Przez niemal całe życie zawodowe związany z branżą winiarską, po przejściu na emeryturę zaangażował się aktywnie w prace Rady.

Elżbieta Pawłowska Elżbieta Pawłowska

Związana z Radą od czasu jej powstania. W 1991 roku była inicjatorem założenia Organizacji, a następnie aktywnie działała w Prezydium. W latach 1995 – 2016 pełniła funkcję Biura Dyrektora. Obecnie jako ekspert pozostaje aktywnie zaangażowana w prace Rady.

Anna Wojciechowska Anna Wojciechowska

Przez wiele lat była aktywna w branży i Polskiej Radzie Winiarstwa. Sumienne pełniła obowiązki Sekretarza Organizacji i uczestniczyła w obradach Prezydium kolejnych kadencji. Obecnie pełni funkcję eksperta ZP PRW, a jej bogate doświadczenie zawodowe stanowi ogromny wkład w działania Rady.

Współpracujemy z
Politechnika Łódzka

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii  i Oceny Żywności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone