O nas

O nas

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa
  • Jesteśmy ekspertem i największą w kraju organizacją zrzeszającą podmioty branży winiarskiej
  • Wśród naszych Członków znajdują się czołowi producenci, importerzy oraz dystrybutorzy win, miodów pitnych oraz napojów winiarskich, jak i inne przedsiębiorstwa związane z rynkiem wina w Polsce
  • Naszą misją jest działanie na rzecz sukcesu gospodarczego i wzrostu znaczenia branży winiarskiej w Polsce oraz troska o konsumentów
DOWIEDZ SIĘ
Czym jeszcze się zajmujemy?
Współpracujemy z organami prawodawczymi
Współpracujemy z organami prawodawczymi

Jesteśmy głosem branży winiarskiej. Walczymy o optymalne warunki do rozwoju branży winiarskiej w Polsce.  Monitorujemy proces legislacyjny, opiniujemy projekty aktów prawnych. Wnioskujemy o wydanie nowych przepisów prawa lub zmianę już obowiązujących zgodnie z oczekiwaniami branży winiarskiej i konsumentów.

Wspieramy naszych Członków
Wspieramy naszych Członków

Każdego dnia świadczymy merytoryczne wsparcie – doradzamy i pomagamy w rozwiązywaniu problemów.

Analizujemy rynek winiarski w Polsce
Analizujemy rynek winiarski w Polsce

Gromadzimy dane dotyczące branży, trendów i prognoz gospodarczych pochodzące od firm, z instytutów i innych źródeł. Sami prowadzimy badania opinii społecznej.

Prowadzimy działania komunikacyjne
Prowadzimy działania komunikacyjne

Informujemy opinię publiczną o wszystkim tym, co istotne w branży winiarskiej. Promujemy odpowiedzialność w konsumpcji alkoholu.

Uważamy się za kontynuatora działań Polskiej Rady Winiarstwa (wcześniej Krajowej Rady Winiarstwa i Miodosytnictwa), która od 1991 r. działała w ramach Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. W 2015 r nasi członkowie podjęli decyzję o utworzeniu niezależnej organizacji – Związku Pracodawców.

Jesteśmy członkiem AICV – jedynej organizacji reprezentującej producentów cydrów i win owocowych Unii Europejskiej. Oznacza to, że nasze zdanie liczy się w międzynarodowej dyskusji. Wymieniamy się również doświadczeniami i budujemy relacje wzmacniające pozycję branży w Europie.

O nas
Czytaj o nas na Wikipedii
Czytaj o nas na Wikipedii
Przejdź
Pobierz nasz folder
Pobierz nasz folder
Pobierz
TAK DZIAŁAMY
Nasza struktura

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa jest stowarzyszeniem przedsiębiorstw związanych z branżą winiarską. To organizacja samorządna, dobrowolna, niezależna.

Jego głównymi organami są:
Walne Zgromadzenie Członków, Rada Główna i Zarząd.

Najwyższym organem jest Walne Zgromadzenie Członków, które wytycza kierunki działania Rady.

W jego obradach biorą udział Członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz Członkowie honorowi z głosem z doradczym.

Rada Główna jest organem powołanym do sprawowania nadzoru nad działalnością ZP PRW. Organ wykonawczy stanowi Zarząd powoływany przez Radę Główną.

O nas
Prezes Zarządu
Magdalena Zielińska
Magdalena Zielińska
Prezes Zarządu ZP PRW
Rada Główna ZP PRW
Jakub Nowak
Jakub Nowak
Przewodniczący Rady Głównej
JNT Group S.A. Sp. K.
Anna Kalinowska
Anna Kalinowska
Wiceprzewodnicząca Rady Głównej
Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o.
Dorota Piotrowska
Dorota Piotrowska
Wiceprzewodnicząca Rady Głównej
Dom Wina Sp. z o.o.
Grzegorz Bartol
Grzegorz Bartol
Członek Rady Głównej
BARTEX Bartol Sp. z o.o. Sp. K.
Andrzej Marszał
Andrzej Marszał
Członek Rady Głównej
Martini Polska Sp. z o.o.
Aneta Trojak
Aneta Trojak
Członek Rady Głownej
Platinum Wines Sp. z o.o.
Członkowie Honorowi
info

Członkami honorowymi stają się osoby, które wniosły istotny wkład w rozwój Rady i znacząco przyczyniły się do realizacji jej celów. O przyznaniu tego wyróżnienia decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

Edmund Kośnik Edmund Kośnik

W 1991 r. był współorganizatorem Polskiej Rady Winiarstwa. Od początku jej istnienia do roku 2015, pełnił funkcję przewodniczącego. Przez niemal całe życie zawodowe związany z branżą winiarską, po przejściu na emeryturę zaangażował się aktywnie w prace Rady.

Elżbieta Pawłowska Elżbieta Pawłowska

Związana z Radą od czasu jej powstania. W 1991 roku była inicjatorem założenia Organizacji, a następnie aktywnie działała w Prezydium. W latach 1995 – 2016 pełniła funkcję Biura Dyrektora. Obecnie jako ekspert pozostaje aktywnie zaangażowana w prace Rady.

Anna Wojciechowska Anna Wojciechowska

Przez wiele lat była aktywna w branży i Polskiej Radzie Winiarstwa. Sumienne pełniła obowiązki Sekretarza Organizacji i uczestniczyła w obradach Prezydium kolejnych kadencji. Obecnie pełni funkcję eksperta ZP PRW, a jej bogate doświadczenie zawodowe stanowi ogromny wkład w działania Rady.

Współpracujemy z
Politechnika Łódzka

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii  i Oceny Żywności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone