Raporty i analizy

Zapoznaj się z naszymi opracowaniami, ważnymi dla branży winiarskiej.
Nowe banderole - aktualizacja

W związku ze zmianami przepisów, zaktualizowaliśmy nasz miniprzewodnik dotyczący nowych znaków akcyzy nakładanych na napoje winiarskie.

UWAGA! Proces legislacyjny, o którym mowa w przewodniku zakończył się. Ważność banderol została przedłużona do końca 2024 r.

Nowe banderole

Miniprzewodnik dotyczący nowych znaków akcyzy na napoje winiarskie.

Dowiedzą się z niego Państwo, jak będą wyglądać nowe znaki akcyzy, w których miejscach mogą być naklejone, od kiedy będą stosowane i jak wygląda sprawa ważności starych znaków.

European Cider Trends 2019

Broszura opracowana przez AICV (europejskie stowarzyszenie producentów cydrów i win owocowych) we współpracy z Global Data. Zawiera ogólne informacje na temat cydrów, przedstawia dane dotyczące wielkości i dynamiki rozwoju segmentu oraz różnorodności europejskiego rynku tych napojów.

Zwracamy uwagę, że dane mówiące o Polsce obejmują markę Somersby, która w naszym kraju nie jest cydrem, lecz napojem piwnym. W rzeczywistości rynek cydru w Polsce jest zdecydowanie mniejszy. Zgodnie z danymi IERiGŻ, w 2018 r. wyprodukowano go 6 mln l.

Rynek wina w 2018r.

Raport na temat światowego rynku wina. Zawiera dane dotyczące produkcji, handlu zagranicznego oraz konsumpcji.

Butelkowanie wina poza miejscem produkcji

Opracowanie jest analizą dotycząca rynku wina luzem w Polsce i na świecie.

100 lat polskiego winiarstwa

Raport na temat branży winiarskiej w Polsce – historia, analizy, prognozy. Analiza dotyczy produkcji przemysłowej wina i napojów winiarskich w Polsce od roku 1918 do 2018. Uwzględnia również aspekty wymiany handlowej – import i eksport win i napojów winiarskich.

European Cider Trends 2018

Broszura opracowana przez  AICV – międzynarodową organizację reprezentującą producentów cydrów i  win owocowych, zawierająca dane odnośnie rynku cydru w poszczególnych krajach i informacje o różnorodności tej kategorii produktowej w Europie.

*UWAGA – dane dotyczące Polski obejmują cydr i napój piwny Somersby ( będący cydrem wszędzie, poza Polską). W rzeczywistości rynek cydru w naszym kraju jest wielokrotnie mniejszy. Zgodnie z danymi IERIGŻ produkcja w 2017 r wyniosła 67,3 tys hl.

Klasyfikacja taryfowa i akcyzowa napojów fermentowanych - zagadnienia problemowe

Analiza praktyki klasyfikacji taryfowej i akcyzowej napojów fermentowanych w kraju oraz w innych państwach UE oraz rekomendacje działań, które winny zostać przeprowadzone by rozwiązać problem niejasności klasyfikacyjnych.

Głos Polaków w sprawie wina

Badanie opinii społecznej przeprowadzone w 2016 r. Zawiera opinie o promocji alkoholu , sprzedaży alkoholu przez Internet oraz reglamentacji obszarów sprzedaży.

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone