Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
15.10.2021

Stanowisko odnośnie projektu poniesienia akcyzy

 W dniu 8 października br. do konsultacji społecznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, w którym zaplanowano stopniowe podnoszenie akcyzy na używki w ciągu najbliższych sześciu  kolejnych lat.  Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych ( z wyłączeniem cydru i pery o zawartości alkoholu do 5% obj.  i wyrobów pośrednich wzrośnie o 10% w 2022 r. oraz po 5% co roku, aż do 2027 r. Projekt  ten uzasadniany jest realizacją zadań  w zakresie polityki prozdrowotnej.

Poniżej przekazujemy stanowisko ZP PRW:

Przeciętny Polak spożywa rocznie ok. 6,5 l wszystkich wyrobów  winiarskich (zarówno gronowych, jak i owocowych – w tym win owocowych i cydrów, a także miodów pitnych). To nieporównywalnie mniej niż innych napojów alkoholowych np. piwa, którego wypija się niemal 100 l rocznie. Jesteśmy na ostatnich miejscach w Unii Europejskiej pod względem konsumpcji wina. Traktowanie jedną miarą wszystkich napojów alkoholowych i nakładanie na nie takiej samej podwyżki akcyzy, dyktowanej troską o zdrowie publiczne, nie wydaje się logiczne. Wprawdzie napoje te mają wspólny mianownik jakim jest zawartość etanolu, jednak występuje  wyraźna różnica w modelu ich konsumpcji – w tym jak, w jakich ilościach, w jakich sytuacjach i w jakim celu się je spożywa. Wino zdecydowanie wyróżnia się pod tym względem spośród innych napojów alkoholowych.

W 14 krajach Unii Europejskiej podatek akcyzowy na wino jest zerowy. W ten sposób wykorzystano możliwość wpływu na strukturę spożycia poszczególnych alkoholi, a w konsekwencji –  na kulturę konsumpcji. Wino traktowane jest tam w sposób szczególny.

Obawiamy się, że spowodowany zapowiedzianymi podwyżkami akcyzy znaczny wzrost ceny wina w Polsce, podczas gdy u naszych zachodnich i południowych sąsiadów stawki są zerowe, będzie motywował polskich konsumentów do bezpośrednich zakupów tańszego wina za granicą. W dobie Internetu jest to niezwykle proste i już teraz dość powszechnie praktykowane.

Ten rok jest  wyjątkowo trudny. Przedsiębiorcy borykają się ze skutkami pandemii, drastycznie rosną koszty produkcji – zarówno surowców, energii, jak i wynagrodzeń pracowników. W tych warunkach podwyżka akcyzy będzie dodatkowym, bardzo znaczącym obciążeniem.

Przedsiębiorcy dowiadują się o planach podwyżki akcyzy za późno. Są zaskoczeni taką informacją w ostatnich miesiącach roku. Odbierają to jako kolejny cios w biznes – koło napędowe gospodarki. Tak istotne sprawy i znaczące zmiany powinny być przeanalizowane gruntownie i zakomunikowane znaczenie wcześniej.

Wnioskujemy o to, żeby podwyżki akcyzy zostały odsunięte w czasie i poprzedzone gruntowną analizą struktury konsumpcji alkoholu w Polsce oraz możliwości wykorzystania akcyzy jako narzędzia, za pomocą którego realnie można na tę strukturę wpływać, wspierając kulturę konsumpcji i budując ją na wzór krajów, gdzie alkohol nie generuje takich problemów jak w Polsce.

Jedynym pozytywnym aspektem planowanych zmian w zakresie polityki akcyzowej jest wyłączenie cydrów i perry o mocy alkoholu nieprzekraczającej  5% obj. z planowanej podwyżki. Te niskoalkoholowe wyroby, wytwarzane z krajowych jabłek i gruszek,  wypierane są z rynku przez  piwa smakowe imitujące ich charakter, czego przyczyną jest otoczenie prawne promujące w Polsce wyroby branży browarniczej. Segment cydrów z roku na rok ulega drastycznej redukcji. Wszelkie inicjatywy wpierające krajowych producentów cydru są bardzo potrzebne branży i dają szanse na ochronę tego segmentu  przed zupełną degradacją.

Wróć do aktualności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone