Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
28.12.2021

Stare banderole ważne do końca 2022 roku!

Z przyjemnością informujemy, iż Prezydent podpisał ustawę nowelizującą ustawę o podatku akcyzowym. Wśród zmian, znajduje się zapis wprowadzający 12-miesięczny okres ważności dotychczasowych znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, licząc od dnia zakończenia stosowania dotychczasowego wzoru.

Wejście w życie tej zmiany oznacza, że wszystkie opakowania wyrobów winiarskich, oznaczone do 31 grudnia 2021 r. banderolami o starym wzorze, mogą być sprzedawane do dnia 31 grudnia 2022 r., to jest o pół roku dłużej niż wskazywały dotychczasowe przepisy.

Należy pamiętać jednak, że jest to czas wskazany wyjściowo w zmienionej ustawie. Ponadto, w drodze rozporządzeń, Minister Finansów ma możliwość wydłużenia okresu ważności banderol o dodatkowe pół roku, rok, a w razie potrzeby – o kolejne lata.

ZP PRW monitoruje sytuację na rynku i będzie wnioskował o wydanie rozporządzeń wydłużających ważność banderol o starym wzorze tak długo, jak będzie taka potrzeba.

Wróć do aktualności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone