Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
06.06.2023

Ułatwienia w banderolowaniu puszek

W Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało rozporządzenie zmieniające wymagania odnośnie banderolowania puszek z napojami winiarskimi.

Na wniosek naszej organizacji wydane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, dzięki któremu naklejanie znaków akcyzy na puszki będzie znacznie szybsze i łatwiejsze technicznie.

Zgodnie z nowymi przepisami, puszka z napojem winiarskim może być oznakowana standardową prostokątną banderolą o wymiarach 50 mm × 16 mm, naklejoną na ściance puszki. Znak akcyzy nakleja się prostopadle lub równolegle do podstawy puszki, w miejscu wolnym od jakichkolwiek napisów i oznaczeń.

W rozporządzeniu zobrazowano to w następujący sposób:

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wróć do aktualności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone