Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
23.06.2022

Walne Zgromadzenie ZP PRW

21 czerwca br. w Gdyni odbyło się Walne Zgromadzenie naszej organizacji. Na spotkanie przybyli Członkowie stowarzyszenia – producenci, importerzy i dystrybutorzy wyrobów winiarskich oraz przedstawiciele firm związanych z branżą.
Rolę Przewodniczącego posiedzenia powierzono Dorocie Piotrowskiej – Przewodniczącej Rady Głównej ZP PRW.
Prezes Magdalena Zielińska omówiła projekty aktów prawnych oraz trwające  procesy legislacyjne dotyczące branży winiarskiej. Przedstawiła także podjęte przez ZP PRW inicjatywy i poinformowała o aktualnym statusie każdej z nich. Następnie, w wyniku dyskusji, określono priorytety ZP PRW na bieżący rok i ustalono zakres prac, jakie będzie prowadziła organizacja.
Doroczne Walne Zgromadzenia  ZP PRW są ważnym wydarzeniem dla branży winiarskiej. Spotkania Członków tworzą przestrzeń do dyskusji, dają możliwość ustalenia wspólnej wizji i kierunku działania Organizacji. Odgrywają także istotną rolę w integracji naszej branży.

Wróć do aktualności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone