Media

Prowadzimy systematyczne działania komunikacyjne.
Zapoznaj się z naszymi informacjami prasowymi.
02.12.2015

Oświadczenie ZP PRW w sprawie wycofania się firmy Ambra S.A.

Polska Rada Winiarstwa otrzymała oświadczenie o rezygnacji Ambra S.A. z członkostwa. Stanowczo nie zgadzamy się jednak z uzasadnieniem tej decyzji.

Polska Rada Winiarstwa jest ekspertem i największą organizacją w branży winiarskiej. Zrzesza czołowych producentów, importerów i dystrybutorów win i miodów pitnych oraz innych przedsiębiorców związanych z rynkiem winiarskim w Polsce. Polska Rada Winiarstwa reprezentuje większość polskiego rynku winiarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem producentów wyrobów winiarskich, którzy kultywują produkcję charakterystycznych dla krajowego rynku wyrobów winiarskich w oparciu o krajowe owoce, co wyróżnia Polskę na skalę europejską.

Polska Rada Winiarstwa jako Związek Pracodawców chroni interesy wszystkich swoich członków, wypracowując możliwy do osiągnięcia konsensus. Takie podejście wymaga gotowości członków do ustępstw oraz pójścia na kompromis w imię jedności i wspólnego interesu branży. Do czasu oświadczenia wydanego przez ABMRA S.A. wszyscy członkowie Polskiej Rady Winiarstwa szanowali wypracowane w ten sposób wspólne stanowiska branży i powołali organizację, która łączy pod jednym dachem producentów miodów pitnych, cydrów, perry, win owocowych, a także importerów i dystrybutorów win gronowych.

Krajowa produkcja owocowych wyrobów winiarskich to ogromna wartość polskiego rynku i źródło przewagi krajowego rolnictwa. Owocowe wyroby winiarskie, charakterystyczne dla naszej części Europy, zdobywają obecnie rynki zachodnioeuropejskie, a nieaktualne utożsamianie ich z produktami niskiej jakości budzi nasze zdziwienie tym bardziej, że pada w oświadczeniu producenta bardzo licznych wyrobów winiarskich na bazie owocowej, w tym na bazie jabłek.

Obrona polskich wyrobów fermentowanych wobec polskich organów podatkowych podejmowana była w uzgodnieniu z Ambra S.A. i dotyczyła wszystkich jakościowych produktów winiarskich. Polska Rada Winiarstwa broni polskiego rynku owocowych wyrobów winiarskich, rozwijając go oraz wprowadzając liczne innowacje, przy zachowaniu dorobku naszej tradycji. Nowoczesne i innowacyjne podejście spotkało się z niezasłużonym zarzutem ze strony Ambra S.A. Troska o konsumenta towarzyszy działaniom Polskiej Rady Winiarstwa od 24 lat, co znalazło swój wyraz w statucie Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa oraz w jej działaniach, takich jak piętnowanie zafałszowanych wyrobów alkoholowych.

24 lata funkcjonowania pozwoliły Polskiej Radzie Winiarstwa wypracować ugruntowaną pozycję eksperta w dziedzinie produkcji i znakowania wyrobów winiarskich. Organizacja wielokrotnie stawała w obronie wysokich standardów jakościowych oraz interesów konsumentów. Formułowane w tym zakresie zarzuty nie mają żadnej podstawy.

Wróć do mediów

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone