Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
06.11.2023

Cydr i perry bez banderoli na wniosek ZP PRW

W Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Finansów  znoszące obowiązek banderolowania cydrów i perry o zawartości alkoholu do 5% obj. O tę zmianę przepisów wnioskował ZP PRW.

Cydr i perry do 5% obj., tak jak do tej pory, zostaną obciążone podatkiem akcyzowym, jednak nie będzie już konieczności naklejania na ich opakowania znaków akcyzy. Odbywać się to będzie na analogicznych zasadach, jakie stosuje się w przypadku piwa i napojów piwnych. Zmiana przepisów ułatwi producentom prowadzenie działalności gospodarczej i poprawi sytuację cydru i perry na etapie handlu detalicznego. Ma na celu również zachęcenie do produkcji sadowników, którzy jako jedną głównych przyczyn niskiego zainteresowania wytwarzania cydru z własnych jabłek, wskazywali właśnie na obowiązek oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy.  

Rozporządzenie wejdzie w życie 18 listopada 2023 r. 

Wróć do aktualności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone