Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
08.05.2024

MF planuje wydłużenie ważności starych banderol

Z satysfakcją informujemy, że w odpowiedzi na wnioski ZP PRW, Ministerstwo Finansów podjęło prace nad nowelizacją  rozporządzenia w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy  naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich.

Projekt umieszczony w wykazie prac resortu finansów pod numerem 861, zakłada przedłużenie do dnia 31 grudnia 2025 r. okresu ważności znaków akcyzy o starym wzorze naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich przed 1 stycznia 2022r.  Oznacza to, że wyroby opatrzone banderolami o wymiarach 160 mm x 16 mm i 110 mm x 14 mm, będą mogły dłużej być dostępne na rynku, bez konieczności naklejania znaków legalizacyjnych.

Wróć do aktualności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone