Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
02.07.2022

Ważność banderol została wydłużona

Banderole o starym wzorze nałożone na opakowania jednostkowe napojów winiarskich zachowają swoją ważność do końca 2023 r. Tak mówi ogłoszone w ostatnich dniach Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich.

ZP PRW wnioskował o wydanie tego aktu prawnego w związku z apelami producentów i importerów, będących zarówno członkami naszej organizacji, jak i niezrzeszonych w ZP PRW.

Wzięliśmy też udział w konsultacjach społecznych w trakcie procesu legislacyjnego. Zwróciliśmy uwagę, że aktualnie sytuacja na rynku wina jest wyjątkowo trudna i znaczenie odbiega od prognoz stawianych przed kilkoma miesiącami. Sprzedaż nie osiąga przewidywanego poziomu, co dodatkowo wzmacnia niepokoje i powoduje wydłużenie procesu wymiany banderol na półkach sklepowych. Zasygnalizowaliśmy, że będzie on trwał dłużej niż wskazywały na to wcześniejsza przewidywania i konieczne może się okazać wydłużenie ważności znaków o kolejny okres. Będziemy monitorować sytuację na rynku i informować o niej Ministerstwo Finansów.

Wróć do aktualności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone