Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tworzy Zespół ds. opracowania programu sektorowego dla sektora wyrobów winiarskich w Polsce. W jego skład wchodzą przedstawiciele urzędów centralnych, jednostek naukowo-badawczych, jak również osoby reprezentujące organizacje winiarskie. 15 września członkowie zespołu wzięli udział w wyjazdowym spotkaniu, które przybliżyło im specyfikę i problemy branży winiarskiej w Polsce. Współorganizatorem wydarzenia był Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.

Global Cider Forum

środa, 13 wrzesień 2017 18:45
140 uczestników wzięło udział w pierwszym Global Cider Forum, które odbyło się we Frankfurcie. Prelegenci i słuchacze przybyli na to spotkanie z 17 krajów. ZP PRW reprezentował polskich producentów.

ZP PRW członkiem AICV

wtorek, 12 wrzesień 2017 09:36
6 września Walne Zgromadzenie AICV – organizacji producentów cydrów i win owocowych Unii Europejskiej podjęło uchwałę o przyjęciu ZP PRW w poczet członków. To bardzo ważne wydarzenie dla naszej organizacji. Członkostwo w AICV oznacza udział w międzynarodowej dyskusji, wymianę doświadczeń i budowę relacji wzmacniających pozycję branży. Daje świadomość, że jesteśmy ważnym partnerem na rozwijającym się rynku cydru i win owocowych.
Sierpień to dobra okazja, by przyjrzeć się nieco bliżej tematowi konsumpcji alkoholu i rozprawić się z mitami. Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa apeluje przede wszystkim o zachowanie umiaru, rozwagę i kulturę. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2016 roku do wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców najczęściej dochodziło właśnie w sierpniu, jak na ironię określanym miesiącem trzeźwości.
Komisja Europejska na wniosek ZP PRW wydała sprostowanie, w związku z nieprawidłowością w polskojęzycznej wersji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.

Eleganckie grillowanie

poniedziałek, 31 lipiec 2017 19:55
Sezon grillowy w pełni, nikogo nie trzeba namawiać do przyjęć na świeżym powietrzu. Wspólne grillowanie świetnie integruje, ma swój urok i stanowi duże pole do popisów kulinarnych. Ale co podać gościom, by ucztowaniu nadać elegancki i oryginalny charakter? Wina i miody pitne nadają się w tym celu wyśmienicie.

Nowe znaki akcyzy – konsultacje ZP PRW

poniedziałek, 24 lipiec 2017 16:29
ZP PRW przeprowadza konsultacje odnośnie planowanej przez Ministerstwo Finansów modyfikacji formy znaków akcyzy na wyroby winiarskie. Członkowie ZP PRW dyskutują w swoim gronie na temat korzyści jakie przyniesie zmiana oraz analizują ewentualne problemy i komplikacje, których mogą się spodziewać w trakcie procesu wprowadzania nowych banderol. Opracowują rozwiązania w celu ochrony branży przed możliwymi trudnościami.

Zmiana siedziby ZP PRW

sobota, 01 lipiec 2017 18:09
 Z dniem 1 lipca siedziba ZP PRW zmienia adres. Biuro Związku będzie się mieścić w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 20 pok. 203 w gmachu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Pozostałe dane kontaktowe pozostają bez zmian.
Z zakładce Biuro prasowe zamieszczona została informacja prasowa podsumowująca wizytę przedstawicieli organizacji reprezentującej producentów cydrów i win owocowych krajów Unii Europejskiej. Na temat znaczenia członkostwa polskiej organizacji w AICV wypowiada się Prezes AICV Jean-Pierre Stassen oraz członkowie ZP PRW.

AICV z wizytą w Warce

poniedziałek, 12 czerwiec 2017 19:08
W czasie wizyty przedstawicieli AICV, przybyłych do Warszawy na zaproszenie ZP PRW, polska branża winiarska promowała polskie sadownictwo. 9 czerwca goście zaproszeni przez firmę Warwin S.A. – jednego z członków ZP PRW, zwiedzili polski zakład produkujący cydry i wina owocowe.

AICV w Warszawie

czwartek, 08 czerwiec 2017 21:25
Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa gości członków AICV (L'Association des Industries des Cidres et Vins de fruits de l'U.E) – organizacji reprezentującej producentów cydrów i win owocowych krajów Unii Europejskiej. Wizyta związana jest z przyjęciem ZP PRW w poczet członków AICV oraz rozszerzeniem zakresu działań na forum międzynarodowym. To bardzo ważne wydarzenie, dające możliwość zaprezentowania polskiego winiarstwa przedstawicielom branży z całej Europy.
Eksperci ze Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa prognozują jak będzie kształtował się rynek na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy i zdradzają jakie nowości produktowe pojawią się na półkach sklepowych.

Bartex Dom Wina Henkel Jantoń lemag Mazurskie miody Martini Warwin ardagh